A felemelkedés programja

Mit és hogyan? Ismerd meg a MoMa programját!

A MOMA 5 választási üzenete 

1 - NAGYTAKARÍTÁST!
2 - SZABADSÁGOT AZ EGYÉNNEK, A POLGÁRNAK ÉS A VÁLLALKOZÓNAK!
3 - FELLENDÜLÉSSEL A SZEGÉNYSÉG ELLEN!
4 - KEVESEBBET AZ ÁLLAMNAK, TÖBBET POLGÁRAINAK!
5 - ITTHON, EURÓPÁBAN! 

Programunk nem bal- vagy jobboldali, az minden hazája és honfitársai, családja, gyermekei sorsát szívén viselő honfitársunk érdekeit szolgálja. Célunk az önkényuralom megtörése és Magyarország felemelkedése. 

Olyan utat választunk, amely a modern Magyarország megteremtéséhez, a fenntartható jóléthez és biztonsághoz vezet, visszavezeti Magyarországot az európai fejlődés főáramába.

Mit ígérünk tehát? Mit kívánunk képviselni Magyarország következő parlamentjében; minek az érdekében cselekszünk; miért vagyunk készek együttműködni bárkivel, akinek célja a FIDESZ leváltása, az ország kirablásának megfékezése, a demokratikus kormányzás helyreállítása és a gazdasági fellendülés? 

1 NAGYTAKARÍTÁST!

A törvénybe iktatott korrupció és intézményes lopás rendszerének felszámolását; a politikai-hatalmi kegyencek oligarcha-birodalmainak megroppantását; az alkotmányos intézmények hatáskörének és tekintélyének helyreállítását; a hatalmi ágak egyensúlyának helyreállítását, a közösséget szolgáló, áttekinthető, felelős és számon kérhető törvényalkotást és kormányzást. 

Azonnali intézkedések

 • Az alkotmányos intézmények (AB, ügyészség, bíróságok, stb.) és az állami felügyeleti intézmények (Számvevőszék, Versenyhivatal, Médiatanács, NAV, stb.) függetlenségének és politikai semlegességének helyreállítása;
 • Az oligarcha-birodalmak kiépítésére felhasznált állami hitelek felülvizsgálata, a magánvagyonná tett közpénzek visszaszerzése;
 • Az állami bankok, intézmények, vállalkozások és politikai haszonélvezőik közötti elvtelen gazdasági kapcsolatok felszámolása;
 • A közbeszerzések rendszerének felülvizsgálata;
 • Az MNB és valamennyi autonóm állami intézmény alaptevékenységén kívüli tevékenységeinek megszüntetése;
 • Az önkormányzatok politikai és gazdálkodási autonómiájának helyreállítása;
 • A tisztességes politikai verseny feltételeit biztosító választási törvény

2 SZABADSÁGOT AZ EGYÉNNEK, A POLGÁRNAK ÉS A VÁLLALKOZÓNAK! 

A MOMA nem különbözteti meg az emberi, állampolgári alapjogokat és a vállalkozás, tulajdonlás, verseny szabadságát. Ezek a jogok egymást feltételezik és támogatják, bármelyik sérülése a többi jog sérüléséhez, korlátozásához vezet. Ezért kívánjuk helyreállítani az oktatás, kutatás, a tudományos és művészeti élet, a sajtó és a gazdasági verseny szabadságát. Ne az legyen sikeres, aki közelebb áll a politikai hatalomhoz, aki az állammal, a politikai szereplőkkel fenntartott kapcsolataiban tud önmagának jobb feltételeket kialkudni, hanem az, akinek a kínálatát, teljesítményét, áruját, munkáját, gondolatait polgártársai értékesnek ítélik. 

Azonnali intézkedések

 • A közmédia politikai semlegességének helyreállítása, a mindenkori kormánytól való anyagi függésének felszámolása;
 • Közpénzek párt- és politikai propagandacélú felhasználásának teljes tilalma;
 • A közpénzek bevonásával létrehozott „párt-közeli” médiabirodalmak állami támogatásának megszűntetése, az állami vállalatok és szervezetek médiaköltéseinek szigorú korlátozása;
 • A tudományos, művészeti, oktatási és egészségügyi intézmények politikai függetlenségének és gazdálkodási autonómiájának helyreállítása;
 • A piac-, verseny-, bank- és médiafelügyelet autonómiájának és politikai semlegességének helyreállítása;
 • Folyamatos, közérthető, mindenki számára elérhető statisztikai adatszolgáltatás;
 • A „titkos” információk körének radikális szűkítése, információs kötelezettség és transzparencia a kormányzati tevékenységben;
 • A kartellesedést, bennfentességet, összeférhetetlenséget korlátozó szabályozás szigorítása;
 • Teljes nyilvánosság és versenyeztetési kötelezettség minden kormányzati és önkormányzati szintű közbeszerzésben.

3 FELLENDÜLÉSSEL A SZEGÉNYSÉG ELLEN! 

A MOMA nagyobb kenyeret akar sütni, amelyből több, európai polgárhoz méltó jövedelem jut Magyarország minden lakosának.  A tartós fellendülés, a magyar gazdasági csoda megteremtésének kulcsfeltétele a bizalom helyreállítása.  Bizalom egymás között, az ország polgárai és kormányzata között, a nemzetközi közösség és Magyarország között. Ezért akarunk világos, érthető, időtálló törvényalkotást; tartós, egyszerű, kiszámítható adószabályozást; a politikai hatalmat és oligarcháit szolgáló állami beavatkozás helyett mindenki számára egyenlő versenyfeltételeket; befektetés-ösztönző és munkahelyteremtő gazdaság-politikát. 

Azonnali intézkedések

 • A jogszabályrendszer felülvizsgálatának megkezdése, a „salátatörvények” felszámolása, tiszta jogszabályi hierarchia, áttekinthető és érthető jogszabály-alkotás;
 • Az adórendszer felülvizsgálata, az adónemek és adótípusok számának radikális csökkentése, az adóztatás holt terheinek és adminisztratív költségeinek csökkentése;
 • Az állam szerepvállalásának és gazdasági beavatkozásainak felülvizsgálata; az iparágak és azon belül egyes csoportok működési feltételeit eltérítő különleges adók kivezetése; a pályázati rendszerek céljának, terjedelmének és eljárásrendjének felülvizsgálata; a politikai preferencializmus megszüntetése a gazdaságban. 

4  KEVESEBBET AZ ÁLLAMNAK, TÖBBET POLGÁRAINAK! 

A kisebb, takarékosabb, olcsóbb, szerényebb állam, az állami kiadások csökkentése teszi lehetővé a legrászorultabbak életfeltételeinek közvetlen, azonnali javítását; a gazdaságélénkítést, a vállalkozások működési feltételeinek javítását; az egyszerűbb és olcsóbb adózást, a bérterhek azonnali csökkentését; a nagy állami szolgáltató rendszerek, az egészségügy és oktatás minőségének és teljesítményének haladéktalan javítását és a közvagyont, állami bevételeket és az Európai Unió felzárkózási támogatásait felemésztő korrupció és lopás csökkentését. 

Azonnali intézkedések

 • A bérterhek, a foglalkoztatást- és munkajövedelmeket terhelő adók és járulékok csökkentése, a jövedelmek növelése és a foglalkoztatás élénkítése érdekében;
 • Az egészségügyi és oktatási intézmények autonómiájának helyreállítása, az intézmények és alkalmazottaik teljesítményfüggő, méltányos javadalmazása;
 • A nyugdíjak értékállósága és arányossága jogszabályi garanciáinak helyreállítása és a munkaképes nyugdíjas-korúak munkába állásának ösztönzése;
 • Az állami vállalkozások jelenlétének felülvizsgálata a versenyágazatokban, az ön- és politikai célú monopóliumok, és a parlament által nem ellenőrizhető költségvetésen kívüli külön-kasszák, pénzcsapok megszűntetése;
 • A kormányzati és állami intézmények működésének ésszerűsítése, költségeinek csökkentése. 

5 - ITTHON, EURÓPÁBAN! 

Egyértelmű, szilárd európai és nyugati elkötelezettséget!

Teljes jogú részvételünk a nyugati szövetségi rendszerekben nagy jelentőségű történelmi vívmány, Magyarország békés fejlődésének és tartós jólétének záloga. Ez Magyarország és polgárai jóléte, békéje és biztonsága mellett a hazai és határon túli magyarság közötti erős kulturális, politikai, gazdasági és magánkapcsolatok biztosítéka, és a legjobb feltételeket és lehetőségeket nyújtja a szövetségen kívüli országokkal fenntartott egyenrangú, kölcsönösen hasznos kapcsolatokhoz is. 

Nincs és nem is lehet olyan politikai, hatalmi vagy gazdasági érdek, amely indokolná vagy megengedné, hogy Magyarország kormányai és politikai erői veszélyeztessék helyünket a nyugati szövetségi rendszerben.   Magyarország csak úgy fejlődhet, jóléte csak úgy növekedhet, ha – a „Brüsszel” ellen folytatott nevetséges és képmutató háború helyett – arra törekszik, hogy szuverenitását fenntartva részese legyen a minél szorosabb európai integrációnak, ne szoruljon az Unió peremére, vagy sodródjék ki a szövetségből.   A MOMA célja, hogy hazánk az európai fejlődés főáramában, a „magországok” egyikeként vehessen részt az Unió megújulási folyamataiban és fejlődésében. 

Azonnali intézkedések

 • A „magyar euró” mielőbbi megteremtésének megjelölése deklarált célként, az euró-zónához való csatlakozás előkészítése;
 • Aktív, alkotó részvétel az Unió megújítását és fejlődését célzó tárgyalásokban;
 • A védelmi együttműködések erősítése;
 • Bekapcsolódás az európai ügyészség szervezetébe;
 • A szövetségeseinkkel szolidáris, hazánk teherbíró képességével arányos, érdekeinek megfelelő migrációs politika;
 • aktív részvétel az európai közös védelmi erők és rendszer megteremtésében és erősítésében.