2. SZABADSÁGOT AZ EGYÉNNEK, A POLGÁRNAK ÉS A VÁLLALKOZÓNAK!

Az legyen sikeres, akinek a kínálatát, teljesítményét, áruját, munkáját, gondolatait polgártársai értékesnek ítélik!

A MOMA nem különbözteti meg az emberi, állampolgári alapjogokat és a vállalkozás, tulajdonlás, verseny szabadságát. Ezek a jogok egymást feltételezik és támogatják, bármelyik sérülése a többi jog sérüléséhez, korlátozásához vezet. Ezért kívánjuk helyreállítani az oktatás, kutatás, a tudományos és művészeti élet, a sajtó és a gazdasági verseny szabadságát. Ne az legyen sikeres, aki közelebb áll a politikai hatalomhoz, aki az állammal, a politikai szereplőkkel fenntartott kapcsolataiban tud önmagának jobb feltételeket kialkudni, hanem az, akinek a kínálatát, teljesítményét, áruját, munkáját, gondolatait polgártársai értékesnek ítélik.

Azonnali intézkedések

  • A közmédia politikai semlegességének helyreállítása, a mindenkori kormánytól való anyagi függésének felszámolása;
  • Közpénzek párt- és politikai propagandacélú felhasználásának teljes tilalma;
  • A közpénzek bevonásával létrehozott „párt-közeli” médiabirodalmak állami támogatásának megszűntetése, az állami vállalatok és szervezetek médiaköltéseinek szigorú korlátozása;
  • A tudományos, művészeti, oktatási és egészségügyi intézmények politikai függetlenségének és gazdálkodási autonómiájának helyreállítása;
  • A piac-, verseny-, bank- és médiafelügyelet autonómiájának és politikai semlegességének helyreállítása;
  • Folyamatos, közérthető, mindenki számára elérhető statisztikai adatszolgáltatás;
  • A „titkos” információk körének radikális szűkítése, információs kötelezettség és transzparencia a kormányzati tevékenységben;
  • A kartellesedést, bennfentességet, összeférhetetlenséget korlátozó szabályozás szigorítása;
  • Teljes nyilvánosság és versenyeztetési kötelezettség minden kormányzati és önkormányzati szintű közbeszerzésben.