4. KEVESEBBET AZ ÁLLAMNAK, TÖBBET POLGÁRAINAK!

Kisebb, takarékosabb, olcsóbb állammal a legrászorultabbak életfeltételeinek azonnali javításért, az Európához méltó egészségügyért és oktatásért, és a gazdasági csodáért!

A kisebb, takarékosabb, olcsóbb, szerényebb állam, az állami kiadások csökkentése teszi lehetővé a legrászorultabbak életfeltételeinek közvetlen, azonnali javítását; a gazdaságélénkítést, a vállalkozások működési feltételeinek javítását; az egyszerűbb és olcsóbb adózást, a bérterhek azonnali csökkentését; a nagy állami szolgáltató rendszerek, az egészségügy és oktatás minőségének és teljesítményének haladéktalan javítását és a közvagyont, állami bevételeket és az Európai Unió felzárkózási támogatásait felemésztő korrupció és lopás csökkentését.

Azonnali intézkedések

  • A bérterhek, a foglalkoztatást- és munkajövedelmeket terhelő adók és járulékok csökkentése, a jövedelmek növelése és a foglalkoztatás élénkítése érdekében;
  • Az egészségügyi és oktatási intézmények autonómiájának helyreállítása, az intézmények és alkalmazottaik teljesítményfüggő, méltányos javadalmazása;
  • A nyugdíjak értékállósága és arányossága jogszabályi garanciáinak helyreállítása és a munkaképes nyugdíjas-korúak munkába állásának ösztönzése;
  • Az állami vállalkozások jelenlétének felülvizsgálata a versenyágazatokban, az ön- és politikai célú monopóliumok, és a parlament által nem ellenőrizhető költségvetésen kívüli külön-kasszák, pénzcsapok megszűntetése;
  • A kormányzati és állami intézmények működésének ésszerűsítése, költségeinek csökkentése.