5. ITTHON, EURÓPÁBAN

Egyértelmű, szilárd európai és nyugati elkötelezettséget!

Egyértelmű, szilárd európai és nyugati elkötelezettséget! Teljes jogú részvételünk a nyugati szövetségi rendszerekben nagy jelentőségű történelmi vívmány, Magyarország békés fejlődésének és tartós jólétének záloga. Ez Magyarország és polgárai jóléte, békéje és biztonsága mellett a hazai és határon túli magyarság közötti erős kulturális, politikai, gazdasági és magánkapcsolatok biztosítéka, és a legjobb feltételeket és lehetőségeket nyújtja a szövetségen kívüli országokkal fenntartott egyenrangú, kölcsönösen hasznos kapcsolatokhoz is.

Nincs és nem is lehet olyan politikai, hatalmi vagy gazdasági érdek, amely indokolná vagy megengedné, hogy Magyarország kormányai és politikai erői veszélyeztessék helyünket a nyugati szövetségi rendszerben.   Magyarország csak úgy fejlődhet, jóléte csak úgy növekedhet, ha – a „Brüsszel” ellen folytatott nevetséges és képmutató háború helyett – arra törekszik, hogy szuverenitását fenntartva részese legyen a minél szorosabb európai integrációnak, ne szoruljon az Unió peremére, vagy sodródjék ki a szövetségből.   A MOMA célja, hogy hazánk az európai fejlődés főáramában, a „magországok” egyikeként vehessen részt az Unió megújulási folyamataiban és fejlődésében. 

Azonnali intézkedések

  • A „magyar euró” mielőbbi megteremtésének megjelölése deklarált célként, az euró-zónához való csatlakozás előkészítése;
  • Aktív, alkotó részvétel az Unió megújítását és fejlődését célzó tárgyalásokban;
  • A védelmi együttműködések erősítése;
  • Bekapcsolódás az európai ügyészség szervezetébe;
  • A szövetségeseinkkel szolidáris, hazánk teherbíró képességével arányos, érdekeinek megfelelő migrációs politika;
  • aktív részvétel az európai közös védelmi erők és rendszer megteremtésében és erősítésében.