Adatkezelési nyilatkozat

Érvényes 2018.05.25-től. A Modern Magyarország Mozgalom Párt valamennyi, a fenti dátum előtt keletkezett személyes adatot a nyilvántartásaiból törölt. Így kérjük támogatóinkat és szimpatizánsainkat, hogy a regisztrációjukat a lentebb olvasható nyilatkozat figyelembevételével ismételten tegyék meg.

Bevezetés

A Modern Magyarország Mozgalom Párt (MoMa) elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartsa és védje az Ön személyes adatait, és arra törekszik, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat. Annak érdekében, hogy az Ön számára hasznos információkat adjunk, válaszolhassunk kérdéseire  és kéréseire, valamit növeljük az előnyöket, amelyeket honlapunk használata során kaphat, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrációs kérelmet indít, csatlakozási szándékát fejezi ki vagy segítene nekünk, illetve hírlevelünkre e-mail küldésével vagy a honlapon keresztül feliratkozik.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől ha Ön megadja nevét, elérhetőségét vagy más adatait.

A MoMa a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, a GDPR és az információs önrendelkezési jogról valamint az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. Törvény alapján kezeli.

A regisztrációs kérelem vagy csatlakozási szándék megküldésével, kitöltésével az érintett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás, hálózatépítés, véleménykérés, tájékoztatás, adománygyűjtés. Csak a felsorolt célokhoz legszükségesebb adatokat kérjük be

Milyen személyes adatokat tárolunk?

A levelező listára történő feliratkozásnál kezeljük az Ön

 • nevét
 • e-mail címét

Abban az esetben, ha  Ön csatlakozási szándékát jelzi felénk a csatlakozom.moma.hu weboldalon, akkor kezeljük az Ön

 • nevét
 • e-mail címét
 • születési évét
 • nemét
 • mobil és vezetékes telefonszámát (amennyiben azt megadja)
 • lakcímének irányítószámát
 • a település nevét
 • pontosabb címet (amennyiben azt megadja)
 • munkaügyi helyzetét (tanuló, aktív kereső, nyugdíjas, stb.)
 • foglalkozását (amennyiben azt megadja)
 • miben tudná segíteni a munkánkat (amennyiben azt megadja)

Amennyiben kéri, a MoMa az Ön által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatást nyújt arról, hogy Önnel kapcsolatban milyen személyes adatokat kezel. Harmadik fél számára az adatokat – a törvény által előírt kivéteelktől eltekintve – nem adja ki. Reklám vagy marketing célra és egyáltalán, a fentebb felsorolt célok kivételével semmilyen más módon az Ön személyes adatait a MoMa nem használja fel.

A levelező listára történő feliratkozáskor, regisztrációkor vagy a csatlakozási szándék megadásakor Önnek e-mailt küldünk, amelyben az adott szándékát meg kell erősíteni. Az Önszemélyes adatainak a kezelése csak ezt követően indul és az Ön törlési kérelmének beérkezésével szűnik meg.

Személyes adatai kezelésével összefüggésben teljes körűen (jogalap, mód, cél, időtartam) díjmentesen tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. Az adatok törlését a moma@moma.hu e-mail címre küldött kéréssel teheti meg. A törlést a lehető leghamarabb, de legfeljebb 20 napon belül elvégezzük, a törlésről e-mailben értesítést kap.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásokkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat.

Amennyiben további tájékoztatást szeretne kérni adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk: moma@moma.hu.

Az adatkezelési tevékenység, és a hozzárendelt jogalap

Az adatok megadása önkéntes, a minimálisan megadandó adatok a kitöltéskor egyértelműek. A folyamat elengedhetetlen része, hogy az adat tulajdonosa egy, a feliratkozásá tényéről szóló email-ben azt megerősíti azt,hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte, azt elfogadja, és adatait önként adja meg. 

Az adatkezelés jogalapját az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett feliratkozó önkéntes adatmegadása adja. A feliratkozás e-mailen keresztül, papíron történő adatgyűjtés során valamint a feliratkozó modulon történő önkéntes adatmegadással történik.

A feliratkozónak joga van:

 • az adatkezelés céljának, módjának ismertetését kérni,
 • az adatainak módosítását, törlését kérni,
 • az adatai felhasználásának idejének módosítását kérni,
 • tiltakozni, jogorvoslatot kérni,

A feliratkozót megilleti a :

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • adatkezelés korlátozásához,
 • adathordozhatósághoz való jog.

A Modern Magyarország Mozgalom Párt adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen

 • a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) ,
 • illetve a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) rendelkezéseivel.

Az adatkezelő neve és elérhetősége

Modern Magyarország Mozgalom Párt
Nyilvántartási szám: 01-020015117
Levelezési cím: 1065 Bp. Bajcsy-Zsilinszky út. 23. I.em/3/a
E-mail: moma@moma.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: regisztráció alatt

Felügyeleti hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu