1848 három üzenete

Bokros Lajos Kecskeméten, 2018. március 15-én1848 nárom üzenete

Bokros Lajos Kecskeméten, az 1848-as forradalom 170. évfordulóján.

A márciusi ünnepségek minden szónoka küzd azzal, hogy kihámozza 1848 máig érvényes üzeneteit. Nos, nekem tegnap Kecskeméten könnyű dolgom volt. Megtaláltam azt, ami 170 év távlatában is abszolút érvényes.

 

A Modern Magyarország Mozgalom központi ünnepségén, Kecskeméten elmondtam, hogy 1848-nak három ilyen üzenete van: a Nyugat, a szabadság és a jó kormányzás.

 

A Nyugathoz tartozás kettős értelemben is meghatározó volt 1848 márciusában. Egyrészt a pesti megmozdulást megelőzte a februári párizsi és a március 13-i bécsi forradalom. Másrészt a Budán pöffeszkedő Helytartótanács nem törölte volna el a cenzurát és nem hagyta volna jóvá Táncsics Mihály szabadon engedését, ha Bécsből ezzel ellentétes utasítást kap. De ott már nem volt senki, aki ilyet kiadhatott volna, hiszen győzött a forradalom. Nem Keletről, hanem Nyugatról jön a fény. (Keletről a cár elnyomó hadserege jött 1849-ben.)

 

A szabadság központi jelentősége a márciusi törekvésekben elvitathatatlan. Az uralkodó által jóváhagyott áprilisi törvények eltörölték az úrbéri szolgáltatásokat, a papi tizedet, az úriszéket és az ősiséget. Kimondták a cenzúra eltörlését, a keresztény felekezetek egyenjogúságát (sajnos az izraelita vallás beemelésére még várni kellett a kiegyezésig). Megszületett a tanszabadság, minden önkényuralom eslő számú ellensége.

 

Végül nagyon fontos üzenet a jó kormányzás. Batthyány Lajos kormányában volt hadügyi (Mészáros Lázár), belügyi (Szemere Bertalan), igazságügyi (Deák Ferenc) és pénzügyi (Kossuth Lajos) miniszter. Ezek évszázadok óta ismert, hagyományos tárcák. De volt újdonság is: közmunka és közlekedés (Széchenyi István), földművelés, ipar, kereskedelem (Klauzál Gábor). Végül, de nem utolsósorban vallás és közoktatás (Eötvös József).

 

Az első felelős magyar minisztérium személyi- és tárcaösszetétele azt tükrözi, hogy hazánk az európai modernizáció útjára lépett. Nem politikus percemberkék, hanem kiváló államférfiak lettek az első miniszterek, akiknek új feladata volt az ország gazdasági felemelése. Mind a személyek, mind a tárcák kifejezték a lehető legjobb kormányzást.

 

Az első felelős magyar kormány mindössze fél évig tevékenykedett. Eredményeit hamar felszámolta az osztrák önkényuralom. A fél évszázados fejlődőképes monarchia elégett az első világháborúban. Az elmúlt száz évben aztán egymást váltották az önkényuralmi rendszerek. Horthy, Szálasi, Rákosi, Kádár és Orbán csak ennek a háromnak ellenfelei: Nyugat, szabadság és jó kormányzás.

 

Ne hagyjuk, hogy így legyen.

Ezt üzeni 1848 március 15.

 

Bokros Lajos

elnök

Modern Magyarország Mozgalom

4 older messages
2018/03/16